اجاره جرثقیل

ما خدمات جرثقیل در شرق تهران را نیز برای شما انجام می دهیم.

خدمات جرثقيل شرق تهران شامل موارد زير مي باشد:

جرثقيل ۳ تن در شرق تهران شمس آباد ، نظام آباد ، نارمک و …

اجاره جرثقيل ۷تن در شرق تهران در تسلیحات – تهران پارس – دردشت – زرکش

اجاره جرثقيل ۱۰ تن كفي در شرق تهران محله گرگان ، حکیمیه .وحیدیه ، منصورآباد جرثقيل ۱۵ تن و ۲۰ تن در تهران نو ، حشمتیه ،کالاد ، شهرک امید

جرثقیل ۲۵ تن در مدائن – نارمک – وحیدیه

اجاره جرثقيل ۳۰ تن در محدوده شرق دردشت – زرکش – فدک – کرمان – لشکر – مجیدیه جنوبی

كرايه جرثقيل ۳۵تن و ۴۵ تن در تهرانپارس ، نیروهوایی ،مجیدیه و  …

اجاره جرثقيل ۵۰ تن در فرجام – قنات کوثر – لویزان – شیان

خدمات جرثقيل ۶۰ تن، ۷۰ تن و ۸۰ تن در مجیدیه – شمیران نو – علم و صنعت – فرجام – قنات کوثر

جرثقيل ۹۰ تن در شرق تهران در پیروزی

اجاره جرثقيل ۱۲۰ تن در منطقه ۱۳، منطقه ۳، منطقه ۷ و منطقه ۱۰ و ساير مناطق تهران

اجاره جرثقيل در منطقه ۸، منطقه ۴ و ساير مناطق

جرثقيل ۱۶۰ تن در منطقه ۱۴ تهران و منطقه ۱۵